Muzyka depthmusicrecords

 

Elementy dzieła muzycznego

W dziele muzycznym wyodrębniamy elementy takie jak: rytm, metrum, tempo, melodia oraz czynnik harmoniczny. Rytm jest podstawowym elementem dzieła muzycznego. Przejawia się w uporządkowanym, zorganizowanym ruchu dźwięków, z których każdy posiada określony czas trwania. O charakterze rytmu decyudje schemat rytmiczny utworu. Kolejnym ważnym elementem dzieła muzycznego jest metrum. Porządkuje ono przebiegi rytmiczne za pomocą akcentów, przypadających na niektóre dźwięki. Czynnikiem regulującym metrum jest metrum muzyczne. Dokładny czas trwania poszczególnych wartośći rytmicznych określa tempo. Wpływa ono również na rozmieszczenie i rolę poszczególnych akcentów muzycznych. Muzyka nie może obyć się bez melodii, ponieważ tworzy ją następstwo dźwięków różnej wysokośći, zorganizowanych rytmicznie, przedstawiających logiczną całość. Wyróżniamy melodie diatoniczne (utrzymane w tonacjach majorowych i minorowych) oraz melodie chromatyczne rozszerzone (melodia oparta jest na dźwiękach gamowłaściwych i na chromatycznych odmianach). Czynnik harmoniczny w muzyce wyraża się współbrzmieniami dźwięków. O harmonii można mówić z chwilą równoczesnego prowadzenia minimum dwóch głosów.

Zobacz również:
Pentatonika w muzyce
Muzyka europejska od kilku wieków opiera się na skalach majorowych i monorowych. Pentatonika jest skalą pięciostopniową, szósty jest powtórzeniem pierwsze o oktawę wyżej. W muzyce wyróżniamy również dwie inne odmiany: pentatonikę anhemitoniczną...

Obecność muzyki w kulturze
Muzyka obecna jest w kulturze każdego kraju. Formy muzykowania początkowo były proste i to właśnie one przyczyniły się do rozwoju teorii muzycznych. Muzyka na wszystkich kontytentach przechodziła liczne przemiany, chociaż istnieją również...

Muzyka w starożytności
Znajomość muzyki starożytnej jest bardzo ograniczona. Wynika to z faktu, iż niewiele zabytków z tamtej epoki przetrwało do dzisiaj. Wiedza o muzyce starożytnej opiera się na traktatach, malowidłach i rzeźbach. Muzyka chińska jest najstarsza...

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright @ 2008 - 2011 depthmusicrecords - Wszystko o muzyce | Kontakt
Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych.